Seanca Plenare

E enjte, datë 17 shtator 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 17 shtator 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 45, datë 15.9.2020 i Kryetrit të Kuvendit, për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare të datës 17.9.2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare datë 17 shtator 2020, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbal 17 shtator 2020 i Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken.pdf (dokument)