Seanca Plenare

E enjte, datë 24 shtator 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, date 24 shtator 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër i Kryetarit të Kuvendit, nr. 47, datë 21 9 2020 për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare, datë 24 9 2020.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare 24 shtator 2020..pdf (dokument)
Procesverbal 24 shtator 2020 i Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken.pdf (dokument)