Seanca Plenare

Vendim nr. 25 i Konferencës së Kryetarëve, datë 23 shtator 2020


Rendi i ditës:


Vendim nr. 25, datë 23 shtator 2020 i Konferencës së Kryetarëve.pdf (dokument)