Seanca Plenare

E hënë, datë 5 tetor 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E hënë, 5 tetor 2020, ora 10.00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 48, datë 2.10.2020 “Për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare, datë 5.10.2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare 5 tetor 2020.pdf (dokument)
Procesverbal 5 tetor 2020 i Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken.pdf (dokument)