Seanca Plenare

E mërkurë, datë 7 tetor 2020, ora 16:00


Rendi i ditës:


E mërkurë, datë 7 tetor 2020, ora 16 00.pdf (dokument)
Urdher nr. 49, date 6.10.2020.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare, datë 7 tetor 2020.pdf (dokument)
Procesverbal 7 tetor 2020 i Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken.pdf (dokument)