Seanca Plenare

E enjte, datë 15 tetor 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte datë 15 tetor 2020.pdf (dokument)
Urdhër nr. 51, datë 12.10.2020 për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare 15.10.2020, ora 10.00.jpg (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare, datë 15 tetor 2020.pdf (dokument)
Procesverbal 15 tetor 2020 i Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken.pdf (dokument)