Seanca Plenare

E enjte, datë 22 tetor 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhri i Kryetarit të Kuvendit dhe rendi i ditës për seancën plenare datë 22 tetor 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Aktiviteti i seancës plenare, datë 22 tetor 2020, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve, seancë plenare 22 tetor 2020, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën 22 tetor 2020.pdf (dokument)