Seanca Plenare

E enjte, datë 29 tetor 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhri i Kryetarit të Kuvendit dhe rendi i ditës për seancën plenare datë 29 tetor 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Aktiviteti i seancës plenare datë 29 tetor 2020 ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare, datë 29 tetor 2020, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën 29 tetor 2020.pdf (dokument)