Seanca Plenare

E hënë, datë 16 nëntor 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhri i Kryetarit të Kuvendit dhe rendi i ditës për seancën plenare datë 16 nëntor 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare 16 nëntor 2020.pdf (dokument)
Aktiviteti i seancës plenare, datë 16 nëntor 2020, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën për seancën plenare të datës 16 nëntor 2020.pdf (dokument)