Seanca Plenare

Urdhër i Kryetarit të Kuvendit nr. 61, datë 18.11.2020 “Për anullimin e seancës plenare, datë 19.11.2020”


Rendi i ditës:


Urdhër i Kryetarit të Kuvendit nr. 61, datë 18.11.2020 “Për anullimin e seancës plenare, datë 19.11.2020”.pdf (dokument)
Urdhri i Kryetarit të Kuvendit dhe rendi i ditës për seancën plenare datë 19 nëntor 2020, ora 10 00.pdf (dokument)