Seanca Plenare

E enjte, datë 26 nëntor 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhri i Kryetarit të Kuvendit dhe rendi i ditës për seancën plenare datë 26 nëntor 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare 26 nëntor 2020.pdf (dokument)
Aktiviteti i seancës plenare, datë 26 nentor 2020.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën për seancën plenare datë 26 nëntor 2020.pdf (dokument)