Seanca Plenare

Vendim nr. 30, datë 25.11.2020 i Konferencës së Kryetarëve


Rendi i ditës:


Vendim nr. 30, datë 25.11.2020 i Konferencës së Kryetarëve (2).pdf (dokument)