Seanca Plenare

E enjte, datë 17 dhjetor 2020, ora 10.00


Rendi i ditës:


Urdhri i Kryetarit të Kuvendit dhe rendi i ditës për seancën plenare datë 17 dhjetor 2020, ora 10.00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare, datë 17 dhjetor 2020, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 17 dhjetor 2020, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën për seancën plenare të datës 17 dhjetor 2020, ora 10.00..pdf (dokument)