Seanca Plenare

E mërkurë, datë 23 dhjetor 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e Kuvendit në seancën plenare 23 dhjetor 2020.pdf (dokument)
E mërkurë, datë 23 dhjetor 2020, ora 10.00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare, datë 23 dhjetor 2020, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutimeve për seancën plenare 23 dhjetor 2020.pdf (dokument)