Seanca Plenare

E hënë, datë 18 janar 2021, ora 17:00


Rendi i ditës:


Urdhri i Kryetarit të Kuvendit dhe rendi i ditës për seancën plenare datë 18 janar 2021, ora 17.00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 18 janar 2021, ora 17.00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit datë 18 janar 2021, ora 17.00.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit për Procedurat Votimet dhe Etikën dt 18 janar 2021.pdf (dokument)