Seanca Plenare

E enjte, datë 28 janar 2021, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhri dhe rendi i ditës për seancë plenare më 28 janar 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare 28 janar 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare datë 28 janar 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbali i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën për seancën plenare 28 janar 2021_compressed.pdf (dokument)