Seanca Plenare

E hënë, datë 15 shkurt 2021, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër i Kryetarit të Kuvendit dhe rendi i ditës të seancës plenare, datë 15 shkurt 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 15 shkurt 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare datë 15 shkurt 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbali i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën për seancën plenare të datës 15 shkurt 2021 (2).pdf (dokument)