Seanca Plenare

E premte, datë 7 maj 2021, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër i Kryetarit të Kuvendit dhe rendi i ditës për seancën plenare datë 7 maj 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve në seancën plenare të datës 7 maj 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare datë 7 maj 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën për seancën plenare të datës 7 maj 2021.pdf (dokument)