Seanca Plenare

E enjte, datë 1 korrik 2021, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër i Kryetarit të Kuvendit dhe rendi i ditës për seancën plenare të datës 1 korrik 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 1 korrik 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare datë 1 korrik 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Procecverbal i Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken, date 1 korrik 2021.pdf (dokument)