Seanca Plenare

E mërkurë, datë 7 korrik 2021, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër i Kryetarit të Kuvendit dhe rendi i ditës për seancën plenare të datës 7 korrik 2021, ora 10.00.pdf.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare datë 7 korrik 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 7 korrik 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken, date 7 korrik 2021.pdf (dokument)