Seanca Plenare

E enjte, datë 23 shtator 2021, ora 10:00


Rendi i ditës:


Rendi i ditës, e enjte, datë 23 9 2021, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër numër 6, datë 20 9 2021 “Për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare, datë 23.9.2021, ora 10 00”.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur i seancës plenare të datës 23 shtator 2021, ora 10.00.pdf (dokument)