Seanca Plenare

E enjte, datë 7 tetor 2021, ora 10 00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare të datës 7 tetor 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 7 tetor 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën, datë 7 tetor 2021, ora 10 00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare 7 tetor 2021, ora 10.00.pdf (dokument)