Seanca Plenare

E enjte, datë 14 tetor 2021, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare të datës 14 tetor 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 14 tetor 2021, ora 10 00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare datë 14 tetor 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën, datë 14 tetor 2021, ora 10 00.pdf (dokument)