Seanca Plenare

E hënë, datë 25 tetor 2021, ora 17:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare të datës 25 tetor 2021, ora 17 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 25 tetor 2021, ora 17 00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare datë 25 tetor 2021.pdf (dokument)