Seanca Plenare

E hënë, datë 8 nëntor 2021, ora 17:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare të datës 8 nëntor 2021, ora 17 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 8 nëntor 2021, ora 17 00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare të datës 8 nëntor 2021, ora 17.00.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën, datë 8 nëntor 2021, ora 10 00.pdf (dokument)