Seanca Plenare

E hënë, datë 15 nëntor 2021, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare të datës 15 nëntor 2021, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 15 dhe 16 nëntor 2021.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare, datë 15-16 nëntor 2021, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën, datë 15 dhe 16 nëntor 2021, ora 10 00.pdf (dokument)