Seanca Plenare

E enjte, datë 2 dhjetor 2021, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare datë 2 12 2021, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 2 dhjetor 2021, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbali për votimin e çështjeve të parashikuara në seancën plenare, datë 2 dhjetor 2021, ora 10 00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare datë 2 dhjetor 2021.pdf (dokument)