Seanca Plenare

E enjte, datë 9 dhjetor 2021, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdher dhe rendi i ditës për mbledhjen e seancës plenare dt 9.12.2021 ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 9 dhjetor 2021, ora 10 00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare të datës 9 dhjetor 2021 ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbali për votimin e çështjeve të parashikuara në seancën plenare, datë 9 dhjetor 2021, ora 10 00.pdf (dokument)