Seanca Plenare

E hënë, datë 13 shtator 2021, ora 17:00


Rendi i ditës:


Urdhër nr.1, datë 11.9.2021 i Kryetares së Kuvendit “Për mbledhjen e Kuvendit në Seancë Plenare, datë 13.9.2021, ora 17.00.pdf (dokument)
Rendi i ditës, seancë plenare 13 shtator 2021, ora 17.00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 13 shtator 2021, ora 17.00).pdf (dokument)