Seanca Plenare

E hënë, datë 17 janar 2022, ora 16:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për mbledhjen e seancës plenare dt 17.1.2022, ora 16 00.pdf (dokument)
Proces verbal i përmbledhur për seancën plenare datë 17 janar 2022.pdf (dokument)
Lista e diskutuesve në seancën plenare datë 17 janar 2022.pdf (dokument)
Newsletter seancë plenare 17 janar 2022.pdf (dokument)