Seanca Plenare

E enjte, datë 27 janar 2022, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 27 janar 2022, ora 10 00.pdf (dokument)
Newsletter - seancë plenare 27 janar 2022.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 27 janar 2022, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbali për votimin e çështjeve të parashikuara në seancën plenare, datë 27 janar 2022, ora 10 00.pdf (dokument)