Seanca Plenare

E hënë, datë 7 mars 2022, ora 17:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare datë 7 mars 2022.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 7 mars 2022, ora 10 00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare datë 7 mars 2022 ora 17.00.pdf (dokument)
Procesverbali për votimin e çështjeve të parashikuara në seancën plenare datë 7 mars 2022.pdf (dokument)