Seanca Plenare

E enjte, datë 17 mars 2022, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 17 mars 2022, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 17 mars 2022, ora 10 00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancë plenare, datë 17 mars 2022, ora 10.pdf (dokument)
Procesverbali për votimin e çështjeve të parashikuara në seancën plenare datë 17 mars 2022.pdf (dokument)