Seanca Plenare

E hënë, datë 11 prill 2022, ora 17:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 11 prill 2022, ora 17 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 11 prill 2022, ora 17 00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancë plenare datë 11 prill ora 17 00.pdf (dokument)