Seanca Plenare

E enjte, datë 14 prill 2022, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 14 prill 2022, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 14 prill 2022, ora 10 00.pdf (dokument)
Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare 14 prill 2022.pdf (dokument)
Procesverbali për votimin e çështjeve të parashikuara në seancën plenare datë 14 prill 2022..pdf (dokument)