Seanca Plenare

E enjte, datë 28 prill 2022, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 28 prill 2022, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbal i përmbledhur dhe lista e diskutimeve të seancës plenare të datës 28 prill 2022, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbali për votimin e çështjeve të parashikuara në seancën plenare datë 28 prill 2022.pdf (dokument)