Seanca Plenare

E hënë, datë 23 maj 2022, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 23 maj 2022, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve në seancën plenare të datës 23 prill 2022, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbali për votimin e çështjeve të parashikuara në seancën plenare datë 23 maj 2022.pdf (dokument)