Seanca Plenare

E enjte, datë 9 qershor 2022, ora 10:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 9 qershor 2022, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbal i përmbledhur dhe lista e diskutimeve të seancës plenare të datës 9 qershor 2022, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbali për votimin e çështjeve të parashikuara në seancën plenare datës 9 qershor 2022.pdf (dokument).pdf (dokument)