Seanca Plenare

E hënë, datë 5 shtator 2022, ora 18:00


Rendi i ditës:


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 5 shtator 2022, ora 18 00.pdf (dokument)