Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E premte, datë 03.11.2017, ora 10:00
  1. Miratimi i procesverbalit.
  2. Relatimi në emër të Komisionit për projektligjin “Për buxhetin e vitit 2018” dhe për projektligjet financiare që e shoqërojnë atë.
  3. Pyetje e përgjigje për projektligjin “Për buxhetin e vitit 2018” dhe për projektligjet financiare që e shoqërojnë atë.