Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E mërkurë, 6 dhjetor, ora 10.00
  1. Miratimi i kalendarit të punës së Komisionit për periudhën 6 -22 dhjetor;
  2. Miratimi i procesverbalit;
  3. Aktin Normativ nr.3, datë 6.11.2017, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”, të ndryshuar”.