Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E mërkurë, date 13 dhjetor, ora 09.00
  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Vendimi nr. 675 datë 22.11.2017 për Propozimin Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të Kandidatëve për Kryetar dhe Anëtarë të Komisionit të Prokurimit Publik.