Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E martë, 27 shkurt, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit.
  2. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim teknik 2017 për projektin “Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rajonal, nxitja e punësimit dhe arsimi profesional (shtimi i dytë fondesh)””.   

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, datë 27.02.2018, ora 12:00
-Miratim i procesverbaleve të mbledhjeve të datave 19.02.2018, 20.02.2018 dhe 22.02.2018 . -Shqyrtim i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës, qeverisë së Republikës së Maqedonisë, qeverisë së Malit të Zi, qeverisë së Republikës së Serbisë dhe qeverisë së Republikës së Sllovenisë, për ngritjen e Task-Forcës Mjekësore të Ballkanit"

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites:
E marte, date 27 shkurt 2018, ora 10.00
Seancë dëgjimore me Ministren e Kulturës, znj. Kumbaro, në lidhje me dëmtimet e disa monumenteve të kulturës për shkak të rreshjeve të ditëve të fundit, si dhe zhvendosjen e artistëve të skenës dhe Teatrit Kombëtar te Teatri “Turbina”.