Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E mërkurë, 4 prill, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit;
  2. Seancë dëgjimore me Ministrin e Financave dhe Ekonomisë lidhur me koncesionin e rrugës Milot- Morinë, tarifat që do të aplikohen në të dhe impaktin social e ekonomik.

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites:
E merkure, 4 prill 2018, ora 10.00
Seancë dëgjimore me aktorë të interesit për diskutimin e projektligjit “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, me Shoqatën për Autonomi Vendore dhe Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë.