Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E hënë, 21 maj, ora 11.00
  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr.34/2017, “Për lirimin e frekuencave të dixhital-dividentit”.