Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E martë, 5 qershor, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Miratimi i Rezolutës për Raportin Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2017.