Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni për Politikën e Jashtme


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës:
  1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së Komisionit datë 18.12.2015;
  2. Shqyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes për themelimin e fondit të Ballkanit Perëndimor dhe statutit të tij”
  3.  Çështje të tjera

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës:
  1. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes për themelimin e fondit të Ballkanit Perëndimor dhe statutit të tij”
  2. Projektligji “Për pranimin e protokollit për ndryshimin e marrëveshjes së Marakeshit që themeloi Organizatën Botërore të Tregtisë”

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës: Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8308, datë 18.3.1998, “Për transportet rrugore”, të ndryshuar”  

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës: Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”.

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës: Shqyrtim i Projektligjit “Për masat shtesë për sigurinë publike”.

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës:  Seancë dëgjimore  me zotin Besart  Likmeta,  gazetar-redaktor për Shqipërinë i BIRN, në lidhje me gjendjen e punësimit të gazetarëve, me fokus  kontratat e punës, siguria dhe respektimi i tyre.

Komisioni për Integrimin Europian

Komisioni për Integrimin Europian


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës: Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8308, datë 18.3.1998, “Për transportet rrugore”, të ndryshuar”. I Ftuar Ministri i Infrastruktures dhe Transportit, Z. Edmond Haxhinasto.

Komisioni për Integrimin Europian

Komisioni për Integrimin Europian


Ora:10:00

Ne rend të dites:

  1. Shqyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes për themelimin e fondit të Ballkanit Perëndimor dhe statutit të tij”
I ftuar Ministri i Puneve te Jashtme, Z. Ditmir Bushati.
  1. Të tjera