Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E hënë, datë 30.10.2017, ora 10:00
-Miratim i procesverbalit të mbledhjes së datës 25.09.2017. -Miratim i programit dhe kalendarit të punës për periudhën 30 tetor – 17 nëntor 2017.