Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E mërkurë, datë 16.03.2016, ora 10:00
1.Shqyrtim me procedurë të përshpejtuar i projektligjit “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e financimit ndërmjet Qeverisë së Malit të Zi dhe Komisionit Europian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar Mal i Zi - Shqipëri 2014-2020, alokim i vitit 2014, në kuadër të instrumentit IPA II”.

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
Datë 16.03. 2016
Fillimi i diskutimit nen për nen të projektligjit "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”,  komision përgjegjës.

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
Datë 16.03.2016
  • Fillimi i diskutimit nen për nen të projektligjit "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”, komision përgjegjës.

Komisioni për Integrimin Europian

Komisioni për Integrimin Europian


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E mërkurë, datë 16 mars 2016, ora 11:00
  • Shqyrtimi i projektligjit “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e financimit ndërmjet Qeverisë së Malit të Zi dhe Komisionit Europian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020, alokim i vitit 2014, në kuadër të instrumentit IPA II”.