Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1. Miratimi i Kalendarit të punimeve të Komisionit për Ekonominë dhe Financat për periudhën 3-21 shtator;

2. Miratimi i procesverbalit;

3. Akti normativ nr. 1, datë 26.7.2018, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 109/2017, “Për buxhetin e vitit 2018””.


*I pranishëm në mbledhje do të jetë Ministri i Financave dhe Ekonomisë Z. Arben Ahmetaj.